Software van Oost-Vlaams Bryobedrijf MoveteX duidt scheidsrechters voetbalmatchen aan

De KBVB vertegenwoordigt ongeveer 2.000 voetbalclubs in België en organiseert jaarlijks meer dan 250.000 voetbal- en futsalwedstrijden. Wekelijks betekent dit een intensieve taak voor de scheidsrechterverantwoordelijken, die aan minstens 2.500 wedstrijden (van de jeugdreeksen t.e.m. de Jupiler Pro League) één of meerdere scheidsrechters moeten toewijzen. De uitdaging ligt niet zozeer in het selecteren van scheidsrechters, wel in het toekennen van de juiste scheidsrechters. Jean-Baptist Bultynck, coördinator Referee Office VFV – het orgaan van de KBVB dat belast is met de aanduiding van scheidsrechters en assistent-scheidsrechters – licht enkele voordelen toe. “De verantwoordelijken winnen enorm veel tijd, de scheidsrechters hebben hun ecologische voetafdruk verlaagd en ons scheidsrechterskorps wordt objectief en professioneel opgevolgd. RefAssiST heeft al na één seizoen zijn nut bewezen.”

Elke Belgische voetbal- en futsalwedstrijd met de ondersteuning van RefAssiST

RefAssiST ondersteunt circa vijftig provinciale en nationale verantwoordelijken in deze taak. Alle mogelijke randvoorwaarden (o.a. afstand naar de wedstrijd (verplaatsingsonkosten), zoveel mogelijk verschillende ploegen per jaar, de frequentie waarmee een scheidsrechter teruggestuurd wordt naar eenzelfde ploeg, enz.) worden in beschouwing genomen in een flexibele user interface. In één oogopslag kan de juiste set scheidsrechters voor de wedstrijden worden gekozen. Natuurlijk zijn er de nodige accenten afhankelijk van het belang van de wedstrijden: een aanduiding van een Play-Off 1 wedstrijd gebeurt op basis van heel andere criteria (bekwaamheid en huidige fitheid scheidsrechter) dan een jeugdwedstrijd, waar er bij de laatste ook focus ligt op verplaatsingsonkosten. Ook het nazichtersbeheer (de organisatie van de nodige nazichten van de scheidsrechters) en de noodzakelijke opvolging hiervan, wordt volledig via RefAssiST beheerd.

 Slimme wiskundige algoritmes zorgen voor lagere ecologische voetafdruk scheidsrechters

Na het plaatsen van de manuele scheidsrechteraanduidingen, biedt RefAssiST de mogelijkheid om alle andere open wedstrijden volautomatisch aan te duiden. “Aan de hand van wiskundige algoritmes wordt snel en gemakkelijk de optimale oplossing gevonden met hele mooie resultaten voor onze partner”, aldus MoveteX-oprichters Ken De Norre - De Groof en Dieter De Naeyer. “De KBVB realiseert hiermee eenreductie in de totale transportkosten tussen de 25% en 30%zonder dat scheidsrechters al te vaak naar dezelfde clubs worden gestuurd. Voor het kleine België betekent dit dat scheidsrechters zo'n 1.500.000 km per seizoen minder met hun wagen rijden.”

Andere opportuniteiten

Binnen de sport- en competitieplanning werkt MoveteX ondertussen verder aan wiskundige algoritmes voor het plannen van de competities. Eén van de toepassingen is het optimaliseren van reeksindelingen: welke ploegen worden bij het begin van het seizoen samen binnen één reeks gebundeld. Het doel is er voor te zorgen dat jonge spelers langer op het veld staan dan dat ze in de auto zitten op hun weg naar de wedstrijd. Hierbij tracht MoveteX zoveel als mogelijk ploegen van hetzelfde niveau te bundelen, zodat ook het spelplezier en de leercurve toenemen. Ook hier hopen we ons steentje bij te dragen en jaarlijks enkele honderdduizenden kilometers verplaatsing met de wagen te besparen.

Daarnaast verfijnen we de algoritmes voor de optimale planning van de kalender(s) van jeugdcompetities tot de reeksen op het hoogste niveau. Dat is eveneens een wiskundig probleem dat wegens de enorme hoeveelheid randvoorwaarden niet enkel met gezond verstand kan worden opgelost.

Voor een leek lijken dit misschien allemaal uiteenlopende toepassingsgebieden van optimalisatie, maar ons vak blijft in de kern steeds dezelfde. We gebruikten dezelfde technieken ondertussen succesvol bij personeelsplanning, transportplanning en planning in ziekenhuizen. Wij zijn ervan overtuigd dat er in vele andere sectoren nog heel wat mogelijkheden voor het grijpen liggen.

MoveteX (Move To Excellence) is een bedrijf dat zich specialiseert in optimalisatiealgoritmes en simulatie- en automatisatiesoftware. MoveteX begeleidt en ondersteunt bedrijven in hun weg naar uitmuntendheid. Hierbij leren we onze klant optimalisatieopportuniteiten te ontdekken en werken we deze samen uit. Voor meer informatie kunt u terecht op www.movetex.be.